Za izvedbo javne dražbe gramofonskih plošč ob zaključku projekta Vinyl fabrika: Faznbrifer X Clockwork Voltage, ki ga organizira Kulturno izobraževalno društvo Alphawave (v nadaljevanju KID Alphawave), predsednik KID Alphawave Marko Lük

sprejmem 

 

Pravila dražbe gramofonskih plošč 

 

1. Z udeležbo na dražbi vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila. 

2. Organizator dražbe je KID Alphawave, Borova vas 22, Maribor, matična št.: 2231417.

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje ter pravne in fizične osebe, starejše od 18 let. 

Javna dražba se začne z objavo na spletni strani www.alphawave.si in traja do 28. 3. 2024 do 12. ure, ter se nadaljuje 28. 3. 2024 v prostorih osmo/za, Slovenska cesta 54 v Ljubljani predvidoma med 19.00 in 21.00. Na spletni strani je tudi obrazec za dražitelje.

Javno dražbo vodi predsednik komisije, kot voditelj javne dražbe, ob navzočnosti dveh članov komisije. 

4. Dražitelji, ki se javne dražbe udeležijo osebno ali s strani zakonitega zastopnika za pravne osebe, pri dražbi uporabljajo obrazec, v katerem izberejo izbrano gramofonsko ploščo ter znesek oziroma  zneske, ki jih ponuja. Obrazec je dosegljiv na spletni strani alphawave.si.

5. Dražitelj na spletni strani odda izpolnjen obrazec iz  prejšnje točke karadkoli, vse do zaključka javne dražbe. S tem se šteje, da je posamezni dražitelj oddal zavezujočo  ponudbo za posamezno delo za znesek, kot ga je navedel na obrazcu. Ponudnik je ob višini zneska  dolžan navesti tudi osebne podatke o identiteti in kontaktne podatke, oboje samo za interno uporabo.

6. Z oddajo obrazca oz. ponudbe se šteje, da je dražitelj pristal na pravila dražbe gramofonskih ploš

7. Izklicna cena posamezne gramofonske plošče je 22 EUR ali višje, ponujeni zneski pa se višajo za 5 EUR.

8. Dražba za posamezno gramofonsko ploščo se konča, ko komisija organizatorja dražbe ugotovi katera  ponudba je za posamezno gramofonsko ploščo najvišja. 

Komisija v sestavi predsednik komisije in dva člana komisije, ki se oblikuje na dogodku v živo pregleda prispele spletne obrazce in ugotovi ali je posamezna ponudba oz. izpolnjen obrazec veljaven in ali  vsebuje vse potrebne podatke ter kolikšno ceno je dražitelj ponudil. Komisija nato za posamezno delo  ali predmet sestavi seznam dražiteljev in sicer od najvišjega do najnižjega ponujenega zneska za isti  predmet ali delo. Zmaga tisti dražitelj, ki je za posamezno delo ali predmet ponudil najvišji znesek. 

Osebni podatki posameznega dražitelja se javno ne objavijo, pač pa le zmagoviti znesek. Osebni podatki  navedeni na posamezni ponudbi se hranijo pri organizatorju in zgolj za potrebe izvedbe javne dražbe.

9. Če najvišjega ponudnika ne bo na zaključnem dogodku v živo, bo organizator uspešnega dražitelja za posamezno gramofonsko ploščo pisno obvestil na način, kot ga je  navedel dražitelj v obrazcu. 

Uspešni dražitelj mora kupnino oz. znesek plačati v roku 8 dni po prejemu obvestila, in sicer z nakazilom  na transakcijski račun SI56 6100 0000 6631 364 s sklicem, ki mu bo posredovan skupaj z obvestilom o uspešnosti draženja.

V kolikor z uspešnim dražiteljem ne bo mogoče vzpostaviti stika, se za naslednjega uspešnega dražitelja prizna tisti, ki je ponudil naslednji najvišji znesek. 

10. Kupljena gramofonska plošča se uspešnemu dražitelju izroči v last in posest po plačilu celotne  kupnine, in sicer tako, da ga uspešni dražitelj osebno prevzame v prostorih osmo/ze ali se mu jo (po dogovoru) pošlje na želeni naslov. 

11. Ta pravila so sestavni del zapisnika. Zapisnik podpiše predsednik komisije. 

12. Vsi dražitelji se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke (ime, priimek, e-naslov  ter telefonska številka) uporablja za namene obveščanja o poteku dražbe. 

Podatki dražiteljev ne bodo javno objavljeni, uporabljeni bodo le za kontakt s tistimi, ki bodo do konca  dražbe za posamezno gramofonsko ploščo oddali najvišje ponudbe.